Podzimní zájezd pro seniory na Kuks

07.09.

Podzimní zájezd pro seniory na Kuks

07:15 Kuks,

Vážení spoluobčané,

opět si vás všechny dovolujeme pozvat na podzimní zájezd pro seniory – především zveme členy Klubu aktivních 55+  a všechny seniory naší městské části - tentokrát na KUKS.

Podzimní zájezd směřujeme do východních Čech na Kuks, tak jak jsme zaznamenali vaše přání – i když cesta bude delší a na výlet si musíte vyhradit celý den.

Zájezd je naplánovaný na čtvrtek 7. září. Odjezd bude v 7,15 hodin ze zastávky u Hrnčířské hospůdky (na stanici MHD – proto prosím buďte včas, autobus nemůže čekat), dále potom v 7,20 před Stavocentrálem (u bývalých potravin Tichý). Cesta by měla trvat cca 2 hodiny.

Prohlédneme si Hospitál Kuks (v základním prohlídkovém okruhu se poučíme o historii a stavebním vývoji hospitálu, dozvíme se vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu - hospitální činnosti milosrdných bratří), dále pak navštívíme Šporkovskou hrobku (v klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se seznámíme s příběhem pochovaných členů rodu Šporků a Swéerts-Šporků) a Expozici Českého farmaceutického muzea („Kouzlo apatyky“ představuje vývoj lékáren od baroka do 20. století, a další oblasti farmacie jako výzkum, školství nebo vojenskou farmacii)

Všechny prohlídky budou trvat cca 2 hodiny. Potom si někteří udělají výlet na Braunův Betlém – někteří zůstanou v obci Kuks. Pokusíme se domluvit přejezdy autobusem, aby si Betlém mohli prohlédnout i ti, kteří by nezvládli procházku cca 7 km. Tentokrát si do batůžku přibalte svačinu a pití, přestože se snažíme opět zamluvit společný oběd. Nezapomeňte na pohodlnou obuv.

Pokud nám čas dovolí, zastavili bychom se na zpáteční cestě i v Jaroměři – Josefově. Návrat je naplánovaný až na 19. hodinu.

Prosíme o registraci k účasti na e-mail vitvarova@seberov.cz nebo na úřadě u paní Dvořákové. Přednost mají členové Klubu aktivních 55+, dále ostatní senioři a teprve poté ostatní občané naší městské části.