Vítání občánků

11.05.

Vítání občánků

15:00 špejchar v ulici V Ladech,

Ve čtvrtek 11. května od 15 hodin ve špejcharu v ulici V Ladech v Šeberově budou přivítáni malí občánci Šeberova a Hrnčíř, jejichž rodiče se přihlásili do konce dubna na ÚMČ. Další vítání občánků chystáme na listopad 2017. Kdo se nestihl přihlásit nebo komu se miminko teprve narodí, může se na příští vítání přihlásit do konce října.