Jarní zájezd pro seniory

18.05.

Jarní zájezd pro seniory

08:45 Klášter Sázava,

Letos, stejně jako v předchozích letech, pořádá naše městská část zájezd pro seniory. Tento „jarní“ se uskuteční ve čtvrtek 18. května a naše cesta povede do města Sázava. Průvodkyní Vám bude stejně jako v minulém volebním období „milovnice památek“ Květa Vitvarová.

Dopoledne navštívíme Klášter Sázava.

Komplex staveb ve správě Národního památkového ústavu. Dominantou celého areálu je nedostavěné gotické trojlodí z červeného pískovce. Chór kostela byl přestavěn barokně a vyzdoben do dnešní podoby. Klášterní budovy upraveny novorenesančně. V severní zahradě jsou zachovány základy a nízké nadzemní zdivo románského kostela sv. Kříže z r. 1070. Významnou památkou je kapitulní síň s gotickými freskami, z nichž vyniká Infantia Christi, tzv. Sázavská madona.

Odpoledne si prohlédneme Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě.

Bývalá sklářská huť František, postavená v r. 1882 Josefem Kavalierem, který ji nazval po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren význam hutě František klesal a pomalu chátrala. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František, která zde provozuje Centrum sklářského umění. V centru se nachází interaktivní expozice skla. Součástí jsou dílny a ateliéry, kde probíhá tvorba a aktivní prezentace sklářského řemesla pro umělce i širokou veřejnost. V těsném sousedství Huti František je bývalá sklářská osada Na Kácku.

Mezi těmito dvěma prohlídkami se zastavíme v Sázavě, kde budeme mít rezervovaná místa v restauraci, abychom nemuseli příliš dlouho čekat, a kdo bude mít chuť, může si dát oběd. Ostatní se v té době mohou projít a např. posvačit z vlastních zdrojů.

Sraz bude v 8,45 hodin (Hrnčíře, zastávka před Hrnčířskou hospodou – prosím, buďte včas, autobus zde nemůže stát dlouho, pouze po dobu nástupu) a v 8,50 hodin (Šeberov, prostor před areálem Stavocentral na hlavní ulici K Hrnčířům). Cesta trvá cca 40 minut.

Prosíme o registraci k účasti na vitvarova@seberov.cz nebo na Úřadě MČ Praha – Šeberov u paní Dvořákové.