Zpravodaj MČ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Oficiální název: ZPRAVODAJ.

Forma: periodický tisk.

Obsahové zaměření: obecní zpravodaj. Radniční periodikum. Slouží k informování obyvatel městské části Praha-Šeberov.

Koncepce: vychází z projektu občanského sdružení Oživení nazvaného Radniční listy bez cenzury. Stejné informace jsou k dispozici i na webu pro otevřenost veřejné správy otevřete.cz.

Evidenční číslo: MK ČR E 16863. Tento údaj lze ověřit v databázi periodického tisku pro veřejnost, kterou provozuje Ministerstvo kultury.

Náklad: 1 200 výtisků.

Vydavatelměstská část Praha-Šeberov.

Distribuce: zdarma roznášen do schránek domácností v Šeberově a v Hrnčířích. V případě, že jste neobdrželi svůj Zpravodaj, obraťte se na Úřad městské části.

Četnost vycházení: dvouměsíčník. Vydává se šestkrát ročně, a to vždy v měsíci označeném sudým číslem. Číslo se svým obsahem dotýká především následujících dvou měsíců.

 

Stažení zpravodaje

Číslo zpravodajeStažení zpravodaje
6/2022 Zpravodaj č. 6/2022
5/2022 Zpravodaj č. 5/2022
4/2022 Zpravodaj č. 4/2022
3/2022 Zpravodaj č. 3/2022
2/2022 Zpravodaj č. 2/2022
1/2022 Zpravodaj č. 1/2022
6/2021 Zpravodaj č. 6/2021
5/2021 Zpravodaj č. 5/2021
4/2021 Zpravodaj č. 4/2021
3/2021 Zpravodaj č. 3/2021
2/2021 Zpravodaj č. 2/2021
1/2021 Zpravodaj č. 1/2021
6/2020 Zpravodaj č. 6/2020
5/2020 Zpravodaj č. 5/2020
4/2020 Zpravodaj č. 4/2020
3/2020 Zpravodaj č. 3/2020
2/2020 Zpravodaj č. 2/2020
1/2020 Zpravodaj č. 1/2020
6/2019 Zpravodaj č. 6/2019
5/2019 Zpravodaj č. 5/2019
4/2019 Zpravodaj č. 4/2019
03/2019 Zpravodaj č. 03/2019
02/2019 Zpravodaj č. 02/2019
01/2019 Zpravodaj č. 01/2019
06/2018 Zpravodaj č. 06/2018
05/2018 Zpravodaj č. 05/2018
04/2018 Zpravodaj č. 04/2018
03/2018 Zpravodaj č. 03/2018
2/2018 Zpravodaj č. 2/2018
1/2018 Zpravodaj č. 1/2018
6/2017 Zpravodaj č. 6/2017
5/2017 Zpravodaj č. 5/2017
04/2017 Zpravodaj č. 04/2017
03/2017 Zpravodaj č. 03/2017
02/2017 Zpravodaj č. 02/2017
01/2017 Zpravodaj č. 01/2017
06/2016 Zpravodaj č. 06/2016
05/2016 Zpravodaj č. 05/2016
04/2016 Zpravodaj č. 04/2016
03/2016 Zpravodaj č. 03/2016
02/2016 Zpravodaj č. 02/2016
01/2016 Zpravodaj č. 01/2016
06/2015 Zpravodaj č. 06/2015
05/2015 Zpravodaj č. 05/2015
04/2015 Zpravodaj č. 04/2015
03/2015 Zpravodaj č. 03/2015
02/2015 Zpravodaj č. 02/2015
01/2015 Zpravodaj č. 01/2015
06/2014 Zpravodaj č. 06/2014
05/2014 Zpravodaj č. 05/2014
04/2014 Zpravodaj č. 04/2014
03/2014 Zpravodaj č. 03/2014
02/2014 Zpravodaj č. 02/2014
01/2014 Zpravodaj č. 01/2014
06/2013 Zpravodaj č. 06/2013
05/2013 Zpravodaj č. 05/2013
04/2013 Zpravodaj č. 04/2013
03/2013 Zpravodaj č. 03/2013
02/2013 Zpravodaj č. 02/2013
01/2013 Zpravodaj č. 01/2013
06/2012 Zpravodaj č. 06/2012
05/2012 Zpravodaj č. 05/2012
04/2012 Zpravodaj č. 04/2012
03/2012 Zpravodaj č. 03/2012
02/2012 Zpravodaj č. 02/2012
01/2012 Zpravodaj č. 01/2012
MIM/2011 Zpravodaj č. MIM/2011
06/2011 Zpravodaj č. 06/2011
05/2011 Zpravodaj č. 05/2011
04/2011 Zpravodaj č. 04/2011
03/2011 Zpravodaj č. 03/2011
02/2011 Zpravodaj č. 02/2011
01/2011 Zpravodaj č. 01/2011
06/2010 Zpravodaj č. 06/2010
05/2010 Zpravodaj č. 05/2010
04/2010 Zpravodaj č. 04/2010
03/2010 Zpravodaj č. 03/2010
02/2010 Zpravodaj č. 02/2010
01/2010 Zpravodaj č. 01/2010
06/2009 Zpravodaj č. 06/2009
05/2009 Zpravodaj č. 05/2009
04/2009 Zpravodaj č. 04/2009
03/2009 Zpravodaj č. 03/2009
02/2009 Zpravodaj č. 02/2009
01/2009 Zpravodaj č. 01/2009
06/2008 Zpravodaj č. 06/2008
05/2008 Zpravodaj č. 05/2008
04/2008 Zpravodaj č. 04/2008
03/2008 Zpravodaj č. 03/2008
02/2008 Zpravodaj č. 02/2008
01/2008 Zpravodaj č. 01/2008
06/2007 Zpravodaj č. 06/2007
05/2007 Zpravodaj č. 05/2007
04/2007 Zpravodaj č. 04/2007
03/2007 Zpravodaj č. 03/2007
02/2007 Zpravodaj č. 02/2007
01/2007 Zpravodaj č. 01/2007
MIM/2006 Zpravodaj č. MIM/2006
04/2006 Zpravodaj č. 04/2006
03/2006 Zpravodaj č. 03/2006
02/2006 Zpravodaj č. 02/2006
01/2006 Zpravodaj č. 01/2006
05/2005 Zpravodaj č. 05/2005
04/2005 Zpravodaj č. 04/2005
03/2005 Zpravodaj č. 03/2005
02/2005 Zpravodaj č. 02/2005
01/2005 Zpravodaj č. 01/2005
05/2004 Zpravodaj č. 05/2004
04/2004 Zpravodaj č. 04/2004
03/2004 Zpravodaj č. 03/2004
02/2004 Zpravodaj č. 02/2004
01/2004 Zpravodaj č. 01/2004
04/2003 Zpravodaj č. 04/2003
3/2003 Zpravodaj č. 3/2003
2/2003 Zpravodaj č. 2/2003
1/2003 Zpravodaj č. 1/2003
12/2002 Zpravodaj č. 12/2002
09/2002 Zpravodaj č. 09/2002
06/2002 Zpravodaj č. 06/2002
03/2002 Zpravodaj č. 03/2002
12/2001 Zpravodaj č. 12/2001
09/2001 Zpravodaj č. 09/2001
06/2001 Zpravodaj č. 06/2001
02/2001 Zpravodaj č. 02/2001
12/2000 Zpravodaj č. 12/2000
09/2000 Zpravodaj č. 09/2000
06/2000 Zpravodaj č. 06/2000
03/2000 Zpravodaj č. 03/2000
12/1999 Zpravodaj č. 12/1999
09/1999 Zpravodaj č. 09/1999
06/1999 Zpravodaj č. 06/1999
03/1999 Zpravodaj č. 03/1999
12/1998 Zpravodaj č. 12/1998
09/1998 Zpravodaj č. 09/1998
06/1998 Zpravodaj č. 06/1998
03/1998 Zpravodaj č. 03/1998
12/1997 Zpravodaj č. 12/1997
09/1997 Zpravodaj č. 09/1997
06/1997 Zpravodaj č. 06/1997
03/1997 Zpravodaj č. 03/1997
12/1996 Zpravodaj č. 12/1996
09/1996 Zpravodaj č. 09/1996
06/1996 Zpravodaj č. 06/1996
03/1996 Zpravodaj č. 03/1996
12/1995 Zpravodaj č. 12/1995
09/1995 Zpravodaj č. 09/1995
06/1995 Zpravodaj č. 06/1995
03/1995 Zpravodaj č. 03/1995
11/1994 Zpravodaj č. 11/1994
09/1994 Zpravodaj č. 09/1994
06/1994 Zpravodaj č. 06/1994
04/1994 Zpravodaj č. 04/1994
12/1993 Zpravodaj č. 12/1993
10/1993 Zpravodaj č. 10/1993
06/1993 Zpravodaj č. 06/1993
03/1993 Zpravodaj č. 03/1993
12/1992 Zpravodaj č. 12/1992
11/1992 Zpravodaj č. 11/1992
06/1992 Zpravodaj č. 06/1992
08/1991 Zpravodaj č. 08/1991
06/1991 Zpravodaj č. 06/1991

 

Označení čísel
1/rok únor
březen
duben
2/rok duben
květen
červen
3/rok červen
červenec
srpen
4/rok srpen
září
říjen
5/rok říjen
listopad
prosinec
6/rok prosinec
leden
únor


Datum uzávěrky: půlnoc (0.00 hodin) na konci prvního dne měsíce, kdy dané číslo Zpravodaje vychází. Bez ohledu na to, zdali jde o pracovní den nebo sobotu, neděli či svátek. Uvedená uzávěrka se týká jak článků, tak inzerce.


Datum uzávěrky
1/rok 1. 2.
2/rok 1. 4.
3/rok 1. 6.
4/rok 1. 8.
5/rok 1. 10.
6/rok 1. 12.


Redakce: e-mail: redakce@seberov.cz

 

PODMÍNKY PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Okruh autorů přispívajících do Zpravodaje není uzavřen. Vítáme texty a náměty na články.

Své příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu redakce. Lze je také zaslat poštou na Úřad městské části či je sem doručit osobně, nebo je vhodit do schránky na budově Úřadu (K Hrnčířům 160).

Městská část Praha - Šeberov poskytuje občanům prostor vyjádřit se k veřejnému životu v naší městské části, tuto možnost však podmiňuje splněním předem zveřejněných pravidel pro publikaci.

Dne 26. 2. 2007 Zastupitelstvo městské části na svém zasedání schválilo pravidla publikace, která je zapotřebí dodržet.

Pravidla publikace příspěvků občanů ve Zpravodaji:

1. Vydavatel Zpravodaje - tedy Městská část Praha - Šeberov (dále jen vydavatel) vymezuje část každého vydání Zpravodaje pro příspěvky občanů. Příspěvky se řídí platnou právní úpravou včetně v ní obsažených zákazů a pravidly publikace, která stanovil vydavatel.

2. Tato pravidla publikace (dále jen pravidla) nabývají závaznosti dnem jejich zveřejnění na úřední desce vydavatele.

3. Zasláním příspěvku na adresu redakce@seberov.cz nebo doručením na adresu Úřadu městské části Praha - Šeberov a uvedením na obálku či v úvodu textu "příspěvek do zpravodaje" autor vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly. 

4. Příspěvky musí být podepsané jménem a příjmením jejich autora.

5. Příspěvky musí mít rozsah maximálně 1 × A4, tedy cca 30 řádků běžného formátování strojopisu.

6. Veškeré příspěvky by se měly týkat veřejného života v naší městské části nebo jejího okolí.

7. Příspěvky jsou publikovány v odevzdané, tedy nezměněné podobě.

8. Vydavatel neodpovídá za správnost údajů, věcnou ani gramatickou stránku zveřejněných příspěvků. Za uvedené skutečnosti v příspěvcích ručí autor příspěvku.

9. Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do některého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků.

10. Příspěvky nesmí překročit hranice věcné kritiky. Pokud bude v příspěvku osobní napadání jiné osoby, nebude příspěvek zveřejněn.

11. Pokud se bude autor opakovat ve svých příspěvcích nebo jeho argumenty nebudou mít věcný charakter, je vydavatel oprávněn zveřejnění takového příspěvku odmítnout.

12. Aktuálnost jednotlivých příspěvků i případné vybočení příspěvků z rámce platné právní úpravy nebo z rámce těchto Pravidel posuzuje vydavatel (§ 101 a § 95 odst. 2 zákona č. 213/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

13. Tím že autor odešle příspěvek ke zveřejnění, vyjadřuje svůj souhlas s tím, že příspěvek bude - případně i před jeho zveřejněním poskytnut k vyjádřením osobám či institucím, spolkům apod. kterých se týká, aby tyto osoby měly možnost zveřejnit své vyjádření pokud možno v tomtéž vydání Zpravodaje, ve kterém bude zveřejněn původní příspěvek. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za to, když tyto osoby nevyužijí své možnosti vyjádření se k příspěvku.

Zastupitelstvo městské části Praha-Šeberov

 

PODMÍNKY INZERCE

Příjem inzerce

Inzerci přijímá redakce nebo Úřad městské části. Redakce má na starosti pouze obsah a formu inzerce, platbu za reklamu vyřizuje vždy Úřad městské části.

Formáty

CDR do verze 13 (texty v křivkách), AI (texty v křivkách), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF vyrobený Acrobat Distillerem do verze 5.0 (300 dpi). Jiné formáty po dohodě. Pokud je inzerce ve formátu DOC (Word), je nutné k tomuto souboru dodat použité originální obrázky zvlášť ve formátech uvedených výše nebo fotografie k naskenování.

Ceník

Ceny za inzerci se liší podle

  • velikosti inzerátu,
  • skutečnosti, zda inzerát je barevný nebo černobílý,
  • místa trvalého pobytu či sídla inzerenta a
  • četnosti publikování inzerátu.

 

Velikosti zrcadla
Strana Rozměry
Celá 128 × 185
Polovina 128 × 90
Čtvrtina 60 × 90

 

Rozměry zrcadla uvádíme v milimetrech.

Podmínky inzerce ke stažení:

zde

Bližší informace k inzerci ve Zpravodaji vám poskytne redakce a Úřad městské části. Pozor na rozdělenou kompetenci v této oblasti. S redakcí totiž můžete probírat formu a obsah inzerce, zatímco Úřad městské části vám odpoví na dotazy týkající se platby za inzerát.

Vydavatel, jímž je Městská část Praha-Šeberov, neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci, které byly uveřejněny ve Zpravodaji.

 

Ceník inzerce ve Zpravodaji platný od čísla 6/2017

Vzhledem k tomu, že je celý Zpravodaj vydáván barevně, je nabízena pouze barevná inzerce.

Inzerenti s trvalým pobytem nebo sídlem firmy na území Městské části Praha – Šeberov:


Strana

Jednorázově

Opakovaně (min. 2x v kal. roce)

Celá barevně

1.600,- Kč

1.200,- Kč

Polovina barevně

800,- Kč

600,- Kč

Čtvrtina barevně

400,- Kč

300,- Kč

 

Inzerenti s trvalým pobytem nebo sídlem firmy mimo území Městské části Praha – Šeberov:


Strana

Jednorázově

Opakovaně (min. 2x v kal. roce)

Celá barevně

2.000,- Kč

1.600,- Kč

Polovina barevně

1.000,- Kč

800,- Kč

Čtvrtina barevně

500,- Kč

400,- Kč

Inzeráty jsou přebírány v konečné úpravě.

Případné práce na úpravě inzerátu jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč/ hod.

Schváleno Radou Městské části Praha - Šeberov dne 8. 11. 2017 usnesením č. 1/83/2017/RMČ.