Důležité informace

Váš okrskář: Zdeněk Majer

Mobilní telefon: 606 593 382 

Strážník okrskář Zdeněk Majer u Městské policie pracuje již 18 rokem. Dříve pracoval v hlídkové službě na území Prahy 11. Od listopadu 2012 pracuje jako strážník okrskář na území Šeberova a Hrnčířů.

 

Váš okrskář: Jiří Mazur

Mobilní telefon: 722 249 951

Strážník okrskář Jiří Mazur pracuje u Městské policie již 7 rokem. Dříve pracoval v hlídkové službě a také jako okrskář v okrsku Opatov - Háje na území Prahy 11. Od prosince 2015 pracuje jako strážník okrskář na území Šeberova a Hrnčířů.

 

Okrsková služebna: K Hrnčířům 34, Šeberov, Praha 11, tel.: 244 913 314,

E-mail: seberovmp@seznam.cz
Úřední hodiny: středa 15.00 - 18.00 hod    

 

Při nepřítomnosti strážníků – okrskářů volejte Operační středisko – NONSTOP

Tel.: 222 025 674, 222 025 675, E-mail: opes.p11@mppraha.cz

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 11, Markušova 1555, telefon 222 025 674.

Ordinační hodiny praktických lékařů v Šeberově a Hrnčířích

 

MUDr. Kateřina Kolková

Osvětová 887

149 00 Praha 4 – Hrnčíře

Tel.: 605912006

www.kolkova.cz

katerina@kolkova.cz

Ordinační hodiny:

Po 08:00-13:00

Út 13:00-18:00

St 07:00-12:00

Čt 10:00-14:00

Pá 08:00-13:00

 

MUDr. Zuzana Škodová

K Hrnčířům 263

149 00 Praha 4 – Šeberov

Tel: 244910673

Ordinační hodiny:

Po 08:00-13:00

Út 13:00-18:00

St 08:00-13:00

Čt 13:00-18:00

Pá 08:00-13:00

 

V případě poruchy kanalizace volejte prosím tel. č. 602 667 215,

po 19 hodině na centrální dispečink tel.č. 606 769 037 (PVK a.s.)

 

Nové kontakty na hlášení poruch veřejného osvětlení: T: 224 91 51 51, E: poruchyVO@pre.cz

Ověřené a nové funkční kontakty pro hlášení poruch veřejného osvětlení v hl.m. Praze. Společnost ELTODO Citelum již tuto správu a službu nevykonává.

nový správce :          PRE Distribuce a.s.

telefon pro hlášení poruch:    224 91 51 51

email pro hlášení poruch:  poruchyVO@pre.cz

Je nutné sdělit:

jméno ohlašovatele

ulici kde je porucha zjištěna

případné upřesnění (číslo stožáru lampy, zda světlo nesvítí nebo je rozbité apod.)

 

PRE Distribuce a.s. v dohledné době zřídí na svém webu podobný odkaz na hlášení poruch jako tomu bylo u ELTODA.

Kabelovou televizi v naší městské části provozuje společnost Planet A, a.swww.a1m.cz , U Hellady 4, Praha 4.

Kontakty:

Tým podpory AIM

Planet A, a.s.

provozovatel sítě AIM

U Hellady 697/4

140 00 Praha 4 - Michle

www.a1m.cz

+420 246 089 200 tel

podpora@a1m.cz

https://www.a1m.cz

Internet zdarma

O co jde

Ve spolupráci s neziskovým občanským sdružením JM-Net jsme pro Vás připravili možnost bezplatného a bezdrátového připojení k internetu. Z dobře pokrytého místa můžete brouzdat notebookem, tam kde není vidět na vysílač je nutné umístit anténu na střechu domu.

Jedinou podmínkou připojení je alespoň částečná viditelnost na některý z vysílačů, klasické wi-fi zařízení pro frekvenci 2.4GHz a jednoduchá registrace po připojení. Na několika vysílačích máte možnost využít i novější technologie na frekvenci 5GHz.

Jednoduchý postup připojení v bodech, vyfocené výhledy z vysílačů a doporučené zařízení k připojení najdete na stránkách sdružení JM-Net.


Vysílače pro území Šeberov naleznete na tomto odkaze. Pro Hrnčíře je pak seznam k vidění tady.

 

Velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory

U velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat, zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejner k danému účelu.

 

 

 

Společnost Pražské služby nabízí všem občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu.
Svoz bioodpadu provádí pravidelně 1 x za 14 dní, a to v době vegetačního období od 1.4. do 30.11. nebo NOVĚ také CELOROČNĚ! 

Sezónní svoz bioodpadu

Pražské služby budou v roce 2017 vyvážet hnědé biopopelnice takto:

- v Šeberově každý sudý pátek v období 7.4.-1.12.2017,

- v Hrnčířích každý lichý pátek v období 14.4.-8.12.2017.

Informace na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromù a keřů, hlína z kvìtináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

 

 

 

 

Seznam sběrných míst nebezpečných odpadů zde

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Ve čtvrtek 25. května 2017 bude mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na křižovatce ulic K Šeberovu a Osvětová od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u ÚMČ od 19:00 do 19:20. Kontakt na řidiče: 725562312, 725562318.

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:

·       rozpouštědla

·       kyseliny

·       zásady

·       fotochemikálie

·       pesticidy

·       zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)

·       olej a tuk (kromě jedlého)

·       barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

·       detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)

·       léčiva

·       baterie a akumulátory

Kam s použitými pneumatikami?

Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití.

Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky.

Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci.

Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Pneumatiky můžete odevzdat na místa zpětného odběru. Zpětný odběr se provádí bez vazby na nákup zboží či služeb, bez ohledu na značku pneumatik, bezplatně.

Svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru zajišťuje společnost Eltma. Odevzdáním v jejich síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Podrobnosti najdete na www.eltma.cz

 

Teploměry a injekční stříkačky

Tyto odpady nemohou být odevzdávány v lékárnách. Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadù, na sběrných dvorech mìsta a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi

Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.

Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny zde

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  Pražské plynárenské, a.s.   

Termíny přistavení :

dne     27.02.17   od   10,30   do  13,30   hod.

dne     29.03.17   od   14,30   do  17,00   hod.

dne     26.04.17   od   10,30   do  13,00   hod.

dne     30.05.17   od   12,00   do  14,30   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,  označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti úřadu MČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha-Šeberov  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace

- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf číslech 267175366  a  267175202,  www.ppas.cz

Kde a kdy můžete používat zábavní pyrotechniku

Podle vyhlášky o používání pyrotechniky HMP mohou lidé kromě Silvestra a Nového roku odpalovat i nadále běžnou drobnou pyrotechniku jen od 10 do 22 hodin a to pouze na 14 vybraných místech v Praze:

·       Praha 4: okolí Kongresového centra ohraničené Kongresovým centrem a ulicí 5. května, park Na Pankráci, ulice U koupadel, Žluté lázně

·       Praha 7: Výstaviště Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou

·       Uhříněves: areál Rychety

·       Benice: ulice K Lipanům

·       Kunratice: Vimperské náměstí, koupaliště Šeberák, areál zámeckého dvora

·       Nedvězí: koupaliště Radhošť

·       Zličín: výcvikový prostor Hasičského záchranného sboru v ulici Křivatcová

Porušení vyhlášky je přestupkem proti veřejnému pořádku.