Důležité informace

Váš okrskář: Zdeněk Majer

Mobilní telefon: 606 593 382 

Strážník okrskář Zdeněk Majer u Městské policie pracuje již 18 rokem. Dříve pracoval v hlídkové službě na území Prahy 11. Od listopadu 2012 pracuje jako strážník okrskář na území Šeberova a Hrnčířů.

 

Váš okrskář: Jiří Mazur

Mobilní telefon: 722 249 951

Strážník okrskář Jiří Mazur pracuje u Městské policie již 7 rokem. Dříve pracoval v hlídkové službě a také jako okrskář v okrsku Opatov - Háje na území Prahy 11. Od prosince 2015 pracuje jako strážník okrskář na území Šeberova a Hrnčířů.

 

Okrsková služebna: K Hrnčířům 34, Praha 4 - Šeberov, od 1.4.2018 v budově ÚMČ na adrese K Hrnčířům 160

E-mail: seberovmp@seznam.cz
Úřední hodiny: středa 15.00 - 18.00 hod    

 

Při nepřítomnosti strážníků – okrskářů volejte Operační středisko – NONSTOP

Tel.: 222 025 674, 222 025 675, E-mail: operacni.p11@mppraha.cz

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 11, Markušova 1555, telefon 222 025 674.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA V ROCE 2018
(BEZ NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBY) zajišťovaná a financovaná hl. městem Prahou

Přehled LPS

 

Městská poliklinika Praha

Spálená 12, 110 00 Praha 1

LPS všeobecné praktické lékařství

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 222 924 295.

LPS zubní lékařství

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 222 924 268.


Všeobecná fakultní nemocnice

U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

LPS zubní lékařství

areál VFN, vchod AB

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138.


Klinika dětského a dorostového lékařství
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2

LPS praktické lékařství pro děti a dorost

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 223 967 777.


Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

LPS všeobecné praktické lékařství

Pavilon B1

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 261 082 520.

LPS praktické lékařství pro děti a dorost

Pavilon B1

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 261 083 783.

LPS zubní lékařství

Pavilon B1

 • Pondělí – pátek: 17:30 – 22:30.
 • Volné dny: 7:30 – 22:30.

Tel.: 261 083 546.


Fakultní nemocnice v Motole

V úvalu 84, 150 06 Praha 5

LPS všeobecné praktické lékařství

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 224 438 590, 224 538 591.

LPS praktické lékařství pro děti a dorost

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 224 433 653.

LPS zubní lékařství

 

Dětské zubní lékařství

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 224 433 653.


Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2, 180 00 Praha 8

LPS všeobecné praktické lékařství

Budova č. 2

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 283 842 222-3, 266 083 301.

LPS praktické lékařství pro děti a dorost

Budova č. 2

 • Pondělí – pátek: 16:00 – 7:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 283 842 224


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

LPS všeobecné praktické lékařství

Pavilon S

 • Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 267 162 312, 267 163 774


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

LPS všeobecné praktické lékařství

Budova CH2 přízemí

 • Pondělí – pátek: 19:00 - 7:00.
 • Volné dny: nepřetržitý provoz.

Tel.: 973 203 571

Ordinační hodiny praktických lékařů v Šeberově a Hrnčířích

 

MUDr. Kateřina Kolková

Osvětová 887

149 00 Praha 4 – Hrnčíře

Tel.: 605912006

www.kolkova.cz

katerina@kolkova.cz

Ordinační hodiny:

Po 08:00-13:00

Út 13:00-18:00

St 07:00-12:00

Čt 10:00-14:00

Pá 08:00-13:00

 

MUDr. Zuzana Škodová

K Hrnčířům 263

149 00 Praha 4 – Šeberov

Tel: 244910673

Ordinační hodiny:

Po 08:00-13:00

Út 13:00-18:00

St 08:00-13:00

Čt 13:00-18:00

Pá 08:00-13:00


 

V případě poruchy kanalizace volejte prosím tel. č. 602 667 215,

po 19 hodině na centrální dispečink tel.č. 606 769 037 (PVK a.s.)

 

Nové kontakty na hlášení poruch veřejného osvětlení: T: 224 91 51 51

Ověřené a nové funkční kontakty pro hlášení poruch veřejného osvětlení v hl.m. Praze. Společnost PRE Distribuce a.s. již tuto správu a službu nevykonává.

nový správce :         Technologie Hlavního města Prahy, a.s. (THMP)

telefon pro hlášení poruch:    224 91 51 51, 800 404 060 (bezplatná linka)

 

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení:  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)


Je nutné sdělit:

jméno ohlašovatele

ulici kde je porucha zjištěna

případné upřesnění (číslo stožáru lampy, zda světlo nesvítí nebo je rozbité apod.)

 

Další informace naleznete na stránkách - http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit


 

Co byste měli vědět, než zavoláte na poruchovou linku?

Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. Nemáte-li nablízku odborníka, můžete využít náš stručný návod. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci a údržbu odběrného plynového zařízení řeší soukromé firmy.

 

Zkontrolujte prosím:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • zda máte funkční elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, na displeji musí být zobrazena digitální čísla
 • zda nemá stejnou poruchu i sousední byt, případně sousední objekt.

Je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, doporučujeme Vám kontaktovat poruchovou linku až po 20 až 30 minutách. Po této době budeme schopni o dané poruše poskytnout více informací.

 Poruchová linka:

PREdistribuce, a. s. 1236


Havárie vody 

Havárie můžete nahlásit na zákaznickou linku 840 111 112 nebo 601 274 274 nebo prostřednictvím formuláře:

http://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/

Poskytovatelem kabelové televize a současně rychlého internetu v Šeberově a Hrnčířích je společnost AIM, která je zároveň vlastníkem historických sítí obce, na kterých poskytuje své telekomunikační služby.
Informace můžete najít na:
Internet Šeberov  - www.a1m.cz/internet
Televize Šeberov – www.a1m.cz/televize
Kontakty:
Bezplatná linka 800 880 920 nebo www.a1m.cz

 

Internet zdarma

O co jde

Ve spolupráci s neziskovým občanským sdružením JM-Net jsme pro Vás připravili možnost bezplatného a bezdrátového připojení k internetu. Z dobře pokrytého místa můžete brouzdat notebookem, tam kde není vidět na vysílač je nutné umístit anténu na střechu domu.

Jedinou podmínkou připojení je alespoň částečná viditelnost na některý z vysílačů, klasické wi-fi zařízení pro frekvenci 2.4GHz a jednoduchá registrace po připojení. Na několika vysílačích máte možnost využít i novější technologie na frekvenci 5GHz.

Jednoduchý postup připojení v bodech, vyfocené výhledy z vysílačů a doporučené zařízení k připojení najdete na stránkách sdružení JM-Net.


Vysílače pro území Šeberov naleznete na tomto odkaze. Pro Hrnčíře je pak seznam k vidění tady.

Velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory

U velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat, zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejner k danému účelu.

Aktuální harmonogram najdete zde http://www.seberov.cz/dulezite-informace/harmonogram-velkoobjemových-kontejneru.htm

 

Společnost Pražské služby nabízí všem občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu.
Svoz bioodpadu provádí pravidelně 1 x za 14 dní, a to v době vegetačního období od 1.4. do 30.11. nebo NOVĚ také CELOROČNĚ! 

Sezónní svoz bioodpadu - telefonní kontakt: 284 091 442

Pražské služby budou v roce 2019 vyvážet hnědé biopopelnice takto:

- v Šeberově každý sudý pátek v období 5.4.-29.11.2019,

- v Hrnčířích každý lichý pátek v období 12.4.-22.11.2019.

Informace na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromù a keřů, hlína z kvìtináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Velkoobjemové biokontejnery

Aktuální harmonogram přistavování velkoobjemových biokontejnerů najdete zde http://www.seberov.cz/dulezite-informace/harmonogram-velkoobjemových-kontejneru.htm

 

 

Seznam sběrných míst nebezpečných odpadů zde

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

 

Ve čtvrtek 24. května 2018 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na křižovatce ul. K Šeberovu a Osvětová od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u ÚMČ od 19:00 do 19:20.

Ve čtvrtek 1. března 2018 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na křižovatce ul. K Šeberovu a Osvětová od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u ÚMČ od 19:00 do 19:20.

V sobotu 18. srpna 2018 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na křižovatce ul. K Šeberovu a Osvětová od 11:00 do 11:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 11:30 do 11:50 a v ulici K Hrnčířům u ÚMČ od 12:00 do 12:20.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:

 •  rozpouštědla
 •  kyseliny
 •  zásady
 •  fotochemikálie
 •  pesticidy
 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 •  olej a tuk (kromě jedlého)
 •  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 •  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 •  léčiva
 •  baterie a akumulátory

Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 725 562 312 nebo 725 562 318. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Kam s použitými pneumatikami?

Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití.

Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky.

Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci.

Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Pneumatiky můžete odevzdat na místa zpětného odběru. Zpětný odběr se provádí bez vazby na nákup zboží či služeb, bez ohledu na značku pneumatik, bezplatně.

Svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru zajišťuje společnost Eltma. Odevzdáním v jejich síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Podrobnosti najdete na www.eltma.cz

 

Teploměry a injekční stříkačky

Tyto odpady nemohou být odevzdávány v lékárnách. Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadù, na sběrných dvorech mìsta a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi

Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.

Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny zde

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  Pražské plynárenské, a.s.   

Termíny přistavení najdete zde http://www.ppas.cz/akce-bonusy/mobilni-obchodni-kancelar

Mobilní kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,  označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti úřadu MČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha-Šeberov  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace

- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf číslech 267175366  a  267175202,  www.ppas.cz

Kde a kdy můžete používat zábavní pyrotechniku

Podle vyhlášky o používání pyrotechniky HMP mohou lidé kromě Silvestra a Nového roku odpalovat i nadále běžnou drobnou pyrotechniku jen od 10 do 22 hodin a to pouze na 14 vybraných místech v Praze:

·       Praha 4: okolí Kongresového centra ohraničené Kongresovým centrem a ulicí 5. května, park Na Pankráci, ulice U koupadel, Žluté lázně

·       Praha 7: Výstaviště Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou

·       Uhříněves: areál Rychety

·       Benice: ulice K Lipanům

·       Kunratice: Vimperské náměstí, koupaliště Šeberák, areál zámeckého dvora

·       Nedvězí: koupaliště Radhošť

·       Zličín: výcvikový prostor Hasičského záchranného sboru v ulici Křivatcová

Porušení vyhlášky je přestupkem proti veřejnému pořádku.