Změny v provozu Pražské integrované dopravy od soboty 29. dubna 2017

29.04.2017

Změny v oblasti městské části Praha-Šeberov, které se týkají především noční dopravy:

  • Linka PID 901:

Noční linka 901 vychází z úpravy trasy dosavadní linky 501, která je nově vedena ve trase Anděl - Smíchovské nádraží - Přístaviště - Novodvorská - Zálesí - IKEM - U Tří svatých - Kunratice - Šeberák - Šeberov - U Dálnice (pouze směr Anděl) - Opatov - Na Košíku - Na Hroudě - Strašnická - Skalka. Linka je v provozu v pravidelném intervalu 60 minut po dobu celého týdne od cca 0:30 do 4:30. Na ostatní noční linky PID má linka 901 garantované návaznosti v zastávkách Anděl a Na Hroudě. V zastávkách Přístaviště, Zálesí, U Dálnice (pouze směr Anděl) je možné využít další vazby na noční linky vedené přímo z centra Prahy s přestupní dobou kolem 10 minut.   

  • Linka PID 165:

Dochází pouze ke změnám časových poloh spojů.

  • Linky PID 326, 327 a 385:

Nedochází k žádným změnám.