Volba prezidenta České republiky

27.01.2018

Informace o konání volby prezidenta republiky

 

Datum konání volby

Dne 28. 8. 2017 vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky  (rozhodnutím  uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb.) konání volby prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.

Volba prezidenta se na území ČR bude konat ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Ve druhý den začíná v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin.

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé kolo v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018.

 

Kdo je voličem

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.