Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

12.08.2019

V loňském roce jsme aktualizovali projektovou dokumentaci pro novou budovu ZŠ Šeberov. Poté jsme získali všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a nyní bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud někdo nepodá odvolání, je v říjnu 2019. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nám v červnu schválilo další dotaci na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve výši 8 mil. Kč. Její zpracování jsme okamžitě zadali firmě ADR, která zpracovávala již projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Předpokládaný termín zhotovení dokumentace pro provádění stavby je v lednu 2020. Poté bude projekt předán investičnímu odboru MHMP, který vysoutěží dodavatele stavby a bude celý projekt realizovat. Dodavatel by mohl být znám v červnu 2020. Výstavba školy zabere cca 24 měsíců, mohla by tedy být hotova v červenci 2022 a otevřena pro plný provoz od září 2022