Stanovení dopravního značení u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích

12.01.2021

Odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil dne 12.1.2021 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení a v odstranění stávajícího svislého dopravního značení, při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 1519 (v blízkosti ul. K Šeberovu), situované na pozemku parc. č. 862 v k. ú. Šeberov podle přiložené situace. Změnu dopravního značení provede MČ do 30 dnů od doručení tohoto stanovení.

 

 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
12.01.2021 Opatření obecné povahy