Souhrnné informace o koronavirové situaci

26.03.2020

 

Nouzový stav kvůli koronaviru a omezení z něj vyplývající

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu od 12. března 2020 zatím na dobu 30 dnů.

Jaká omezení ve stručnosti se nás občanů hlavně týkají?

Omezení volného pohybu

Zatím do 1.4.2020, ale s pravděpodobným prodloužením nejméně do Velikonoc, je zakázán volný pohyb osob s výjimkou nezbytných cest např. do zaměstnání nebo za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a dále cest kvůli dobrovolnické a sousedské pomoci a pobytu v přírodě nebo parcích. Pohyb na veřejně dostupných místech má být pouze na dobu nezbytně nutnou, jinak se má pobývat v místě svého bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Při pobytu mimo bydliště je nutné mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa); k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce

 

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

Byl vyhlášen zákaz vstupu na území ČR pro cizince a naopak zákaz vycestovat z ČR pro občany ČR. Dále všichni občané ČR, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, musí po návratu strávit 14 dní v karanténě.

 

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí a o provozu maloobchodu

Je zakázáno pořádání akcí s účastí veřejnosti. Dále je zakázána přítomnosti veřejnosti ve stravovacích provozovnách, tedy hospodách a restauracích, ale je možný prodej jídel z výdejních okének. Je zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, a to zatím do 1.4.2020, s výjimkou prodejen potravin, pohonných hmot, drogérií, lékáren a dalších oblastí nezbytně důležitých pro život jako jsou např. servisy apod., aktuální výčet najdete na https://www.vlada.cz/.

Byla omezena přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin a drogerie s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. pouze na osoby starší 65 let věku a držitele průkazu ZTP/P starších 50 let. Menší prodejny musí seniory při prodeji upřednostnit.

 

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

Jsou zavřené základní, střední a vysoké školy i zařízení pro zájmové vzdělávání.

 

Opatření v sociální oblasti

Jsou uzavřeny všechny denní stacionáře. Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou neodkladné zdravotní péče.

Po dobu trvání nouzového stavu se prodlužuje doba vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky, bude se nově týkat dětí mladších 13 let a zdravotně hendikepovaných osob.

 

Omezení v oblasti činnosti úřadů

Všechny orgány veřejné moci a správní orgány mají omezený provoz spočívající v omezení kontaktů s externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Úřední hodiny se omezují na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin.

 

Opatření v oblasti daní a podpory zaměstnavatelů

Budou prominuty některé pokuty a penále za opožděné podání přiznání či platby daní. Například bude prominuto příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně z příjmu až do 1. července 2020.

Podrobné informace najdete na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500.

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.

Byl schválen cílený program podpory zaměstnanosti, který bude kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

 

Celé aktuální znění opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem najdete na webu Vlády ČR https://www.vlada.cz/.

 

Život s koronavirem v naší městské části

Jaká další opatření se týkají občanů naší městské části?

 • Autobusy pražské MHD zastavují automaticky ve všech zastávkách, které byly na znamení.
 • MHD jezdí podle prázdninových jízdních řádů a dočasně je ukončen provoz na autobusové lince 165 již ve 22:30.
 • Dočasně jsou zrušeny modré parkovací zóny.
 • Do odvolání je přerušen provoz Mateřské školy Na Příčné mezi, i jejího odloučeného pracoviště U Školky. Podrobné informace najdete na http://www.msnapricnemezi.cz/.
 • Do odvolání byly zrušeny kulturní a další akce na území MČ: zatím Setkání klubu aktivních 55+, Ukliďme svět, ukliďme Česko, Velikonoční jarmark. Dále sledujte web http://www.seberov.cz/, vývěsky a fb saktuálními informacemi.
 • Den otevřených dveří vZŠ VLadech byl zrušen, zápis do 1. třídy proběhne podle plánu dne 6. 4. 2020, ale BEZ ÚČASTI DĚTÍ - pouze administrativní formou. Podrobnější informace najdete na https://zsseberov.cz/.
 • Byl zrušen provoz kurzů a kroužků vBaráčnické rychtě vHrnčířích.
 • Byly upraveny úřední hodiny ÚMČ Praha-Šeberov: Pondělí a středa 7:00 - 10:00. Mimo uvedenou dobu je úřad uzavřen. ÚMČ lze kontaktovat i mimo úřední hodiny, a to telefonicky nebo e-mailem. Platby lze provádět bezhotovostně převodem na účet.
 • Rada Městské části Praha-Šeberov schválila odpuštění nájmu všem nájemcům MČ, kteří v důsledku opatření Vlády ČR museli uzavřít své provozovny, a to po dobu uzavírky provozovny.

 

Jak pomáhá naše městská část občanům a komu děkujeme za pomoc?

 

Jednorázové papírové roušky (bezpečné použití do zvlhnutí, cca 2 hodiny)

ÚMČ obdržel od státu v prvních 2 týdnech koronavirové krize 10 ks. jednorázových roušek pro zaměstnance úřadu.......

Dále jsme 24. března dostali od státu dalších 250 jednorázových roušek, které distribuujeme do všech otevřených provozoven s potravinami (pekárna, samoobsluha, bistro).

 

Látkové roušky pro opakované použití (bezpečné použití viz leták níže)

Již v týdnu od 16. března jsme rozvezli látkové roušky všem občanům ve věkové kategorii nad 80 let. V týdnu od 23. března jsme pokračovali s rozvozem všem občanům ve věkové kategorii nad 70 let. Roušky zaměstnanci ÚMČ k rozvozu nasáčkovali a opatřili podrobným návodem pro použití a dalšími informacemi potřebnými v koronavirové krizi.

Látkové roušky jsme dostali ZDARMA:

120 ks. od vietnamského golfového klubu

300 ks. od pánů Binh Huynh Tan a Thanh Tuan Tran (Darovali také 15 tis. Kč a 5 dezinfekčních gelů.)

Stovky kusů ušila Jana Stangelová s rodinou.

Cca 400 ks. nám dodala vietnamská komunita přes obec Vestec.

VŠEM MOC DĚKUJEME !!!!!!!!!!!!!!!

Dále jsme objednali 3000 ks. roušek od výrobce, které budou postupně dodány a také distribuovány mezi občany podle data dodání. První část 810 ks. byla dodána 26. března.

Občanům mladším 70 let nebudeme roušky rozvážet domů, ale budou si je moci vyzvednout na ÚMČ spolu s dezinfekcí - viz níže.

 

Dezinfekce

Hl. m. Praha zajistilo dezinfekční roztok, který bude dodáván naší MČ týdně v množství 250l. Ihned po příslibu jsme objednali plastové lahvičky o objemu 0,5 a 0,3 l a zajistili jejich polep. V domácnosti je nutné dezinfekční roztok přelít do dávkovače.

Občanům ve věkové kategorii nad 80 let bude dezinfekce distribuována přímo domů. Ostatní občané si budou moci vyzvednout dezinfekci na ÚMČ v určených hodinách osobně. Vydávána bude 1 lahvička na 1 domácnost na 3 týdny, dokud budou pokračovat dodávky od Prahy.

 

 

Kde lze dále získat nebo nabídnout svojí pomoc?

 

 • Vpřípadě potřeby volejte na ÚMČ, pokusíme se vám poradit, pomoci, zajistíme nákup apod.
 • Důležité linky a kontakty pro veřejnost vPraze najdete níže.

 

Pomoc dobrovolníků

 

 • Pomáháme Praze 2020

https://www.zivot90.cz/cs

https://sites.google.com/view/dobrovolnik-covid19/dobrovoln%C3%ADk

https://sites.google.com/view/dobrovolnik-covid19

Pokud se chcete zapojit jako dobrovolníci chcete do zvládání situace související s Covid19. Zde spolupracuje hl. m. Praha s organizací Život 90 a Českým červeným křížem.

 • https://sousedskapomoc.cz/ - propojuje a koordinuje dobrovolníky v místě bydliště. Hledají kurýry, pečovatele, dispečery a švadleny na šití roušek. Nabízí zajistit roušky, dojít nakoupit potraviny, léky nebo jinou pomoc na bezplatné lince Sousedské pomoci 800 88 55 99
 • Facebooková stránka Dobrovolníci z VŠCHT Praha (https://www.facebook.com/groups/134372511345509/) - pomáhají a radí například s přípravou dezinfekce.
 • https://www.pomuzeme.si/ - chce spojovat dobrovolníky s lidmi, kteří potřebují pomoc s aktivitami jako je nákup nebo venčení psa.
 • http://www.spolecneprotikoronaviru.cz/ - nabízí šablonu osobní výzvy, kterou si každý dobrovolník může vytisknout a vyvěsit ji například v chodbě svého domu. Web chce také fungovat jako rozcestník pro snadnou a rychlou inspiraci, jak a kde pomáhat.
 • https://seniore.org/aplikace/ - aplikace chce propojovat starší lidi s těmi, kdo by jim rádi pomohli.  

Psychologická pomoc

 

Roušky svépomocí

 

Jak smysluplně využít čas v karanténě

Právní poradna

 • http://www.uracr.cz/home - Unie rodinných advokátů zřídila na svých stránkách Koroporadnu, kde najdete řadu odpovědí na současné právní otázky.

 

Chytrá karanténa

 • Již nyní stačí zapnout sdílení polohy v aplikaci Mapy.cz. Díky historii vaší polohy vás v budoucnu může aplikace upozornit notifikací, pokud vyhodnotí, že jste mohli přijít do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Jak na to? Aktualizujte aplikaci nebo si ji nově stáhněte. Mobilní aplikace Mapy.cz je zdarma ke stažení pro telefony s operačním systémem Android a pro zařízení s operačním systémem iOS. Jedná se o verzi označenou 6.19.3 pro Android 5 a vyšší. Verze pro iOS 11 a novější je označená jako 5.4.0.
 • Již nyní může každý nakažený použít tzv. vzpomínkovou mapu. Funguje tak, že hygienik zavolá pozitivně testovanému pacientovi. Ten je povinen hygienikovi sdělit kontakty, které mohl nakazit. V první fázi se hygienik zeptá, jestli může použít lokační údaje kontaktovaného od operátorů nebo z bank k tomu, aby se ten člověk mohl lépe rozpomenout na to, kde byl a s kým se setkal. Pokud nakažený udělí souhlas, operátoři vyskladní pouze data toho jednoho člověka pro účely epidemiologického šetření, vidí je pouze ten epidemiolog, který šetření provádí. A data jsou v souladu s nařízením vlády po šesti hodinách zase smazána.
 • Vláda společně se skupinou technologických expertů COVID19CZ vyvíjí mobilní aplikaci, ve které si každý bude moci aktivovat sledování přítomnosti Bluetooth zařízení ve svém okolí. Telefon si tak bude uchovávat data o tom, jaké jiné telefony s touto aplikací se pohybovaly v jeho okolí. Od chvíle, kdy dá člověk souhlas se sbíráním těchto informací, se tato data budou ukládat v paměti jeho telefonu. Ve chvíli, kdy ho kontaktuje hygienik s tím, že je pozitivně testovaný a potřeboval by se dozvědět vaše kontakty, tak může v té aplikaci kliknout na tlačítko „poslat data hygieně" a všechna tato data z jeho telefonu hygienik obdrží.

 

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

 

-           Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.

-           Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.

-           Pokud kýcháte nebo kašlete, nikdy ne do ruky, ale vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte.

-           Na veřejnosti noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.

-           Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID - 19. Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

-           Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!

-           Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.