Podnět na pořízení změny územního plánu mezi Šeberovem a D1

09.10.2019

 

Obchodní řetězec Tesco vyčlenil v roce 2016 do samostatných společností některé své nemovitosti a připravil je tak k prodeji. Jednou ze společností, která vznikla odštěpením ze společnosti Tesco Stores ČR a.s., je společnost Seberov site s.r.o.. Do ní bylo převedeno vlastnictví pozemků na katastru Šeberova. V srpnu letošního roku mateřská společnost Tesco Stores ČR svojí dceřinou společnost Seberov site prodala. Jejím novým majitelem se stala firma Geone Šeberov s.r.o..

Většinovým vlastníkem této společnosti (2/3) je přes další společnost David Beran, český podnikatel, který je podle časopisu Forbes desátým nejbohatším Čechem s majetkem téměř 13 miliard korun. David Beran je akcionářem finanční skupiny Profireal Group, jejíž divize PROFI CREDIT je významným poskytovatelem půjček a úvěrů v České republice, na Slovensku, v Polsku a Bulharsku.

Zbytek (1/3) patří firmě Geone Eleven s.r.o.. Majiteli Geone Eleven jsou přes další společnosti 2 fyzické osoby (Jaroslav Kalát a Miroslav Langr) a svěřenský fond se sídlem na Kypru bez dohledatelné majetkové struktury. Jedním ze dvou jejích jednatelů je Milan Janků, bývalý spolumajitel zkrachovalého developera ECM, známého např. projekty mrakodrapů na Pankráci.

Nový majitel má se zakoupeným územím zjevně velké plány, protože společnost Seberov site s.r.o. podala na ÚMČ Praha - Šeberov a současně na hl. m. Prahu dne 24.9.2019 podnět na pořízení změny územního plánu pozemků zapsaných na LV č. 814 pro obec Praha a k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - pozemky č. parc.: 528/1, 528/2, 528/3, 531/1, 531/3, 531/4, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/16, 531/17, 531/19, 531/20, 531/21, 531/23, 531/24, 531/25, 531/26, 531/27, 531/28, 531/29, 531/30, 531/31,531/32, 531/35, 531/36, 531/41, 535/5, 535/6, 535/7, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/14, 536/18, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11, 537/12, 537/13, 537/15, 537/16, 537/20, 537/21, 537/22, 537/23, 537/25, 537/29, 537/30, 537/33, 537/34, 537/36, 537/37, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 537/42, 537/51, 537/52, 537/53, 537/57, 537/58, 537/59, 537/60, 537/61, 537/62, 537/63, 537/64, 537/65, 537/68, 538/4, 539/1, 540/1, 540/2, 540/3, 543/1, 550/3, 551/3, 551/4, 1533/1, 1533/7, 1533/9, a to ze stávajících funkčních ploch OP, ZMK, LR, IZ na navrhované funkční plochy OB, OV, SV, ZVO, ZOB, ZP, DU. Navrhovanou změnu si můžete v grafické podobě prohlédnout na obrázcích.

Jedná se o návrh masivní zástavby přímo od hranic současného Šeberova až k dálnici D1. Namísto orné půdy a zeleně by zde mohly na růžových a oranžových plochách vyrůst obytné komplexy, na hnědých plochách polyfunkční stavby např. pro bydlení, obchod, administrativu nebo služby a zejména na fialových plochách velkokapacitní komplexy obchodů či jiných areálů.

Dopravně obsloužit by celé území měly pouze 2 hlavní komunikace. Obě jsou na jedné straně prakticky odvedené na již nyní zásadně přetíženou kruhovou křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská, na druhé straně jedna ústí do také přetížené páteřní komunikace K Hrnčířům u rybníka Jordánek a druhá na budoucí Vesteckou spojku.

Podnět na změnu územního plánu nepočítá se žádnými plochami určenými pro veřejnou vybavenost, např. pro školu, školku či zdravotnické zařízení, i to i přesto, že by zde mohlo vzniknout bydlení pro cca 3 tis. nových obyvatel. (Nyní má naše MČ něco přes 3 tis. obyvatel, z toho přibližně polovinu v Šeberově.)

V podnětu zcela chybí regulativy, stanovující max. míru využití území (kód A-K). Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). V případě kódu využití území např. D by bylo možné na většině řešeného území postavit několikapatrové bytovky nebo kancelářské či skladovací komplexy.

Domníváme se tedy, že navrhovaná změna územního plánu a související výstavba by zásadně zhoršila životní podmínky stávajících obyvatel MČ, zejména v Šeberově. Nadměrně by dopravně zatížila již tak přetíženou páteřní komunikaci K Hrnčířům a kruhovou křižovatku s ul. Chilská a Na Jelenách. Částečně by odstínila hluk z D1, s masivní výstavbou velkých komplexů by se však zásadně zvýšila dopravní zátěž uvnitř nově zastavovaného území i ve stávající zástavbě a tím by opět narostl hluk i emise.

Podaným podnětem na změnu územního plánu se dosud zabývala Stavební komise Rady Městské části Praha - Šeberov a Rada Městské části Praha - Šeberov. Oba orgány vydaly zásadní nesouhlas. Podnětem se bude dále zabývat dne 22.10.2019 od 18:00 hodin ve špejcharu (V Ladech č.p. 1020) na svém mimořádném zasedání Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov. Zasedání je veřejné a bude natáčeno a záznam bude zveřejněn. Zástupci developera zde mohou vystoupit a obhájit svůj podnět.

Rada městské části navrhla zastupitelstvu přijmout následující usnesení:

 „Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov zásadně nesouhlasí s podnětem na pořízení změny územního plánu pozemků zapsaných na LV č. 814 pro obec Praha a k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - pozemky č. parc.: 528/1, 528/2, 528/3, 531/1, 531/3, 531/4, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/16, 531/17, 531/19, 531/20, 531/21, 531/23, 531/24, 531/25, 531/26, 531/27, 531/28, 531/29, 531/30, 531/31,531/32, 531/35, 531/36, 531/41, 535/5, 535/6, 535/7, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/14, 536/18, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11, 537/12, 537/13, 537/15, 537/16, 537/20, 537/21, 537/22, 537/23, 537/25, 537/29, 537/30, 537/33, 537/34, 537/36, 537/37, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 537/42, 537/51, 537/52, 537/53, 537/57, 537/58, 537/59, 537/60, 537/61, 537/62, 537/63, 537/64, 537/65, 537/68, 538/4, 539/1, 540/1, 540/2, 540/3, 543/1, 550/3, 551/3, 551/4, 1533/1, 1533/7, 1533/9, ze stávajících funkčních ploch OP, ZMK, LR, IZ na navrhované funkční plochy OB, OV, SV, ZVO, ZOB, ZP, DU a pověřuje starostku zasláním tohoto stanoviska na Odbor územního rozvoje MHMP."