Nový Metropolitní plán Prahy

31.12.2022

Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání

Informační kontejner IPR Praha 2. 5. – 28. 6. 2018
V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour k Metropolitnímu plánu po nejrůznějších pražských lokalitách.
Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. Zahájení informační tour bude 2. května na křižovatce Anděl.
Nám nejblíže bude informační kontejner 11. a 12. června v OC Chodov a to v pondělí 12:00 – 20:00 a v úterý 10:00 – 18:00.
Přesný harmonogram najdete na http://www.iprpraha.cz/clanek/1802/metropolitni-plan-se-vydava-na-cestu-po-mestskych-castech.

 

Od 16.4.2018 se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Lidé si nyní plán mohou čtvrt roku prohlížet a připravit se na připomínkování. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června.

Od 16. 4. 2018 je dokumentace vystavena na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města.

S veškerými dotazy se prosím obracejte na pořizovatele, Odbor územního rozvoje (ÚZR MHMP).

Další informace se můžete dozvědět na http://www.iprpraha.cz/metropolitniplanverejneprojednani.

V přílohách najdete informaci ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu, jeho zveřejnění a termínech, kdy bude projednání a naše MČ či občané budou moci uplatnit připomínky. 

Stavební komise RMČ bude Metropolitní plán projednávat nejdéle do konce května.

V přílohách najdete také připomínky a náměty, které v roce 2008 a 2009 naše MČ poslala tehdy k návrhu konceptu územního plánu.

Dále jsou v přílohách změny a úpravy územního plánu, které jsou nyní v různých fázích projednávání a tzv. běží.

Zastupitelstvo MČ se bude zabývat připomínkami k Metropolitnímu plánuna červnovém zasedání pravděpodobně v pondělí 25. června od 18:00 ve špejcharu.

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
04.05.2018 Přehled změn územního plánu
19.04.2018 Informace o veřejném vystavení Metropolitního plánu 2018
19.04.2018 Podněty 2007
19.04.2018 Dopis 2009
19.04.2018 Připomínka ke konceptu obchvat
19.04.2018 Připomínka ke konceptu křižovatka Šeberov
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Tesco
19.04.2018 Připomínka ke konceptu školství
19.04.2018 Připomínka ke konceptu sportareál
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Karfíkova
19.04.2018 Připomínka ke konceptu poldr 1
19.04.2018 Připomínka ke konceptu poldr 2
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Šmatlík
19.04.2018 Připomínka ke konceptu náměstí Šeberov
19.04.2018 Připomínka ke konceptu rozvodna
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Jordánek
19.04.2018 Usnesení ZMČ ke konceptu
19.04.2018 U 1243
19.04.2018 U 1265
19.04.2018 Z 1107
19.04.2018 Z 2819
19.04.2018 Z 2825
19.04.2018 Z 3066
19.04.2018 Z 3067
19.04.2018 Z 3133
19.04.2018 Z 3177
19.04.2018 Živé podněty P
19.04.2018 MP výkres základního členění celá MČ
19.04.2018 MP Výkres základního členění legenda
19.04.2018 MP Hlavní výkres celá MČ
19.04.2018 MP Hlavní výkres Šeberov
19.04.2018 MP Hlavní výkres Hrnčíře
19.04.2018 MP Hlavní výkres legenda
19.04.2018 MP Výkres infrastruktury celá MČ
19.04.2018 MČ Výkres infrastruktury legenda
19.04.2018 MP Výkres VPO, VPS a asanací celá MČ
19.04.2018 MP Výkres VPO, VPS a asanací legenda
19.04.2018 MP Schéma formálních rozvojů celá MČ
19.04.2018 MP Schéma formálních rozvojů legenda
19.04.2018 MP Výšková regulace celá MČ
19.04.2018 MP Výšková regulace legenda
19.04.2018 Článek Zpravodaj Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 5/2016
19.04.2018 Záznam z konzultací návrhu Metropolitního plánu se zástupci MČ z 23.5.2016