Dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a výstavba evakuační stanice v ulici K Safině

11.02.2019

Celou stavbu gravitačního řadu splaškové kanalizace a evakuační stanice v Hrnčířích zajišťuje a financuje Pražská vodohospodářská správa (PVS). Podle posledních informací ze závěrečného výrobního výboru stavby se nyní dokončuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel by mohl být vysoutěžen v květnu letošního roku. Výstavba evakuační stanice v ulici K Safině (u hřiště) by měla začít letos v létě. Dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu (od kostela sv. Prokopa k ulici Osvětová) společně s napojením evakuační stanice v ulici K Safině by se mělo realizovat během letních prázdnin v roce 2020.

Plánované etapy:

I. etapa - ulice K Safině od ulice K Šeberovu k multifunkčnímu hřišti

V I. etapě bude omezena doprava pouze v místě staveniště, nebude omezen průjezd ulicí K Šeberovu ani MHD.

II. etapa – ulice K Šeberovu od kostela sv. Prokopa po ulici Lipenská vč. výjezdu z Lipenské

II. etapa bude provedena o prázdninových měsících, protože bude pravděpodobně omezen provoz MHD.

III. etapa – ulice K Šeberovu od ulice Lipenská po ulici Osvětová vč. výjezdu z Osvětové

Během III. etapy dojde k záboru jednoho jízdního pruhu na ulici K Šeberovu a doprava bude pravděpodobně probíhat kyvadlově pomocí semaforů. Na obou stranách bude dopravní značka průjezd zakázán mimo MHD.

Objízdná trasa ve II. a III. etapě povede ulicemi K Labeškám – Kunratická spojka – Vídeňská – Vestecká.