Zřízení datových schránek pro podnikající fyzické osoby a organizace s IČ

25.11.2022

Od ledna 2023 mělo Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob

V pátek 2.12.2022 Sněmovna odsouhlasila zrušení automatického zřizování datových schránek pro fyzické osoby nepodnikající. Toto bude platit, pokud projde pozměňovací návrh Senátem a podepíše ho prezident. Pak by fyzické osoby nepodnikající získali datové schránky výhradně na svou žádost.

Pro podnikající fyzické osoby - živnostníky a OSVČ, včetně těch, kteří mají pozastavenou živnost, platí dál automatické zřízení datové schránky, pokud ji ještě nemají. To platí také pro právnické osoby, které datovou schránku ještě nemají, tedy například SVJ a spolky.

Sledujte, zda projde pozměňovací návrh do 1.1.2023.

Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále datovou schránku získají všechny právnické osoby, které jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace.

Novým uživatelům, kteří dosud nemají vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Datová schránka je elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany -  s ověřením totožnosti vlastníka schránky.

Datová schránka vám umožňuje:

-        zdarma, snadno a rychle elektronicky komunikovat se státními institucemi a společnostmi,

-        zasílat a přijímat elektronické dokumenty a zprávy,

-        komunikovat se státem kdekoli a kdykoli.

Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů a informací v listinné podobě.
Cílem datových schránek je efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan a podnikatel.

Vše o datových schránkách, možnostech zřízení i způsobech užívání se dozvíte zde:

www.chcidatovku.cz

www.mojedatovaschranka.cz