Portál se z mého pohledu skvěle povedl a jsem přesvědčena, že pro veřejnost bude přínosný. Je přehledný, intuitivní a lidé tam na jednom místě najdou spoustu důležitých informací. Pro nás má zase tu přidanou hodnotu, že máme jasný kanál, jak občanům takový typ informací okamžitě předat,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Veřejnost se na portálu dozví spoustu informací pro denní potřebu. Zjistí například, kde jsou aktuální uzavírky, jak dlouho potrvají, nebo třeba informace o kvalitě ovzduší a podobně. Samozřejmě tam ale naleznou i aktuální informace týkající se bezpečnosti,“ dodává primátorka.

Pražané i návštěvníci metropole budou tedy prostřednictví nového portálu informováni o aktuálním dění v Praze týkajícím se například větších dopravních nehod, nehod při stavebních činnostech, ekologických havárií, větších požárů, výpadků elektřiny a podobně. Informace bude poskytovat Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy, které je dostává od ostatních složek Integrovaného záchranného systému.

„Bezpečnostní portál by neměl vzbuzovat pocity ohrožení. Naopak by měl přispívat k tomu, že Pražané získají nástroj, jak problematické situace spolehlivě rozpoznat a připravit se na ně. Zkušenosti nám potvrzují, že pokud mají občané odpovídající informace, řada z nich dokáže velmi pohotově a zodpovědně reagovat na řadu událostí. Portál pro ně bude přímo cestou k tomu, jak tyto informace získat a ověřit si je od profesionálů v oblasti bezpečnosti. Myslím, že o užitečnosti takového projektu není sporu,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Libor Hadrava.   

Součástí portálu budou i mapové vrstvy, na kterých si uživatelé budou moci zobrazit:

  • Aktuální dění v hlavním městě - uzavírky, dopravní nehody, práce na silnici, dále vodočty a stav ovzduší
  • Dopravní situaci - dopravní nehody, práce na silnici, námrazu, parkovací automaty, zóny placeného stání, zimní údržbu komunikací
  • Problematiku povodní - záplavová území, linie protipovodňové ochrany (pytle s pískem, mobilní a pevné protipovodňové zábrany)
  • Možnosti ukrytí včetně ochranného systému metra a umístění sirén
  • Objekty v nichž se pracuje s nebezpečnými látkami, jako například zimní stadiony
  • Umístění objektů IZS - objekty a okrsky PČR, MP HMP, ZZS HMP, HZS HMP
  • Územní členění - parcely, adresné body, stavební objekty
  • Umístění cca 130 kamer
  • Celkovou mapu

Prostřednictvím portálu budou uživatelé také seznámeni s plánovanými akcemi a aktualitami z oblasti bezpečnosti, krizového řízení a prevence včetně fotogalerií. Dále se budou zobrazovat informace z Českého hydrometeorologického ústavu, například výstrahy, počasí, kvalita ovzduší a hydrologie.

Portál obsahuje také informace užitečné rady z oblasti ochrany obyvatelstva, krizového plánování, technologií, bezpečnosti a prevence včetně dokumentů. Jeho neveřejná část je určena také pracovníkům složek Integrovaného záchranného systému a pracovníkům krizového řízení jednotlivých městských částí.

Jednotlivé články, události a aktuality je možné sdílet na sociálních sítích facebooku a twitteru.

Zájemci se mohou na portálu také zaregistrovat a dostávat novinky na svůj e-mail, portál je přizpůsoben také pro mobilní telefony. Spuštění portálu bude provázet informační kampaň v pražských ulicích a dopravních prostředcích.