Informace

22.01.
2020

Podnět na pořízení změny územního plánu mezi D1 a Šeberovem

  Obchodní řetězec Tesco vyčlenil v roce 2016 do samostatných společností některé své nemovitosti a připravil je tak k prodeji. Jednou ze společností, která vznikla odštěpením ze společnosti Tesco Stores ČR a.s., je společnost Seberov site s.r.o.. Do ní bylo převedeno vlastnictví 66 ha pozemků na katastru Šeberova. V srpnu letošního roku...

více čtěte zde
16.09.
2019

Vestecká spojka a její napojení na D1

Téma vybudování Vestecké spojky a jejího napojení na dálnici D1 na 4. km Exitem 4 je opět aktuální. Dne 19.6.2019 došla na ÚMČ žádost . Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Minulost Vestecké spojky Tématem Vestecké spojky se zabývá naše městská část již mnoho let. Během...

více čtěte zde
12.08.
2019

Rekonstrukce komunikace V Úhoru a navazující části ulice Za Šmatlíkem

  V květnu bylo vydáno stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení na rekonstrukci komunikace V Úhoru a přiléhající část ulice Za Šmatlíkem, v červnu nabylo právní moci, proto jsme vypsali veřejnou zakázku na její realizaci. Zakázku bude realizovat firma, která podala nejnižší...

více čtěte zde
12.08.
2019

Elektromobil

Na počátku roku 2018 jsme podali žádost o podporu ze SFŽP z Národního programu Životní prostředí na zakoupení nového elektromobilu namísto staré služební Fabie, která již dosluhuje. V červnu nám byla poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč. Proto jsme nejprve na přelomu roku 2018 a 2019 vypsali výzvu k podání nabídky, do které se...

více čtěte zde
27.05.
2019

Volby do Evropského parlamentu

V květnu 2019 se budou konat už deváté volby do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují každých pět let. Česko má zastoupení 21 poslanců. Prezident republiky vyhlásil termín letošních voleb do Evropského parlamentu na pátek 24.5.2019 a v sobotu 25.5.2019. Jak se volí do Evropského...

více čtěte zde
18.12.
2018

Studie Opatov Na Jelenách

Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách ve 2 variantách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018. Dále dne 18.12.2018 proběhla prezentace územní studie Opatov Na Jelenách...

více čtěte zde
31.07.
2018

Nový Metropolitní plán Prahy

Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání Co je to Metropolitní plán?   Metropolitní plán měl být od roku 2020 novým územním plánem hlavního města Prahy, nyní je termín posunut na rok 2023. Jeho pořizování bylo zahájeno na základě ...

více čtěte zde