Souhrnné informace o koronavirové situaci

15.06.2020

 

Život s koronavirem v naší městské části

 

 • Rada Městské části Praha - Šeberov schválila odpuštění nájmu všem nájemcům MČ, kteří v důsledku opatření Vlády ČR museli uzavřít své provozovny, a to po dobu uzavírky provozovny.
 • Rada Městské části Praha - Šeberov odpustila platby za inzerci ve Zpravodaji občanům a firmám se sídlem v MČ, kteří v důsledku opatření MZ ČR zdůvodu zamezení šíření nákazy koronavirem museli uzavřít své provozovny, a to v číslech Zpravodaje 02-06/2020.
 • Odbor daní, poplatků a cen MHMP rozhodl o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.
 • Rada Městské části Praha - Šeberov souhlasila (vnávaznosti na rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události) sprominutím úhrady nájemného za venkovní terasu budovy Špejcharu a úhrady věcného břemene předzahrádky restaurace El Asador za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Rada Městské části Praha - Šeberov plošně prominula na základě doporučení Odboru daní, poplatků a cen MHMP poplatek z pobytu všem poplatníkům za období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelových dotací městským částem a jednotkám sborů dobrovolných hasičů na výdaje při řešení krizové situace vsouvislosti sšířením nového typu koronaviru. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 988500,-Kč (300 Kč/1 obyvatele MČ). Poskytnutá dotace byla nebo bude využita následujícím způsobem:
  • 3 tis. dvouvrstvých látkových roušek pro opakované použití pro občany MČ za 215 tis. Kč
  • Plastové lahvičky na dezinfekci za 20 tis. Kč
  • 13 bezkontaktních teploměrů pro ZŠ a MŠ za 39 tis. Kč
  • 11 stojanů na dezinfekci k rozmístění po celé MČ za 286 tis. Kč
  • 2 stánky na vydávání dezinfekce a roušek za 91 tis. Kč
  • 10 tis. jednorázových roušek pro znovuotevření ZŠ a MŠ za 146 tis. Kč
  • 4 ozonové generátory pro dezinfekci budov pro ZŠ, MŠ a ÚMČ za 76 tis. Kč
  • Dohody o provedení práce 7 tis. Kč
  • Odměny zaměstnancům ÚMČ 50 tis. Kč a z nich odvody na soc. a zdr. pojištění 17 tis. Kč
  • Zbytek byl nebo bude použit na nákup drobného materiálu jako např. samolepících štítků, tonerů, kancelářského papíru, materiálu na šití roušek, kanystrů na dezinfekci apod.
 • Na podporu boje s koronavirem přijala městská část dary od pp. Binh Huynh Tan a Thanh Tuan Tran ve výši 15 tis. Kč a od nejmenovaného občana MČ ve výši 5 tis. Kč. Ještě jednou děkujeme!!!
 • Vydávání dezinfekce a roušek občanům každé úterý vŠeberově u ÚMČ a každý čtvrtek vHrnčířích u Baráčnické rychty bylo ukončeno 28.5. Po tomto datu je dezinfekce kvyzvednutí pro občany na ÚMČ vŠeberově vběžných úředních hodinách.
 • Vpondělí 18. května byl obnoven provoz kurzů a kroužků vBaráčnické rychtě vHrnčířích.
 • Současně sobnovením provozu ZŠ VLadech byl 25. května obnoven i provoz MŠ vŠeberově i vHrnčířích.
 • Plánujeme postupné znovuoživení kulturních a dalších akcí na území MČ. První akcí bude, pokud nenastanou nějaké nepředvídané změny, 19. června Dětský den spojený spodvečerním koncertem skupiny Elán Revival. Akce pro Klub aktivních 55+ i vítání občánků se budou konat vomezeném rozsahu, začnou až po prázdninách a bude se jednat převážně o akce venkovní. Pokud by se jakkoliv změnila epidemiologická situace, budeme plány dále upravovat a budeme vás informovat prostřednictvím webu http://www.seberov.cz/, vývěsek a fb.

 

 

Chytrá karanténa

 

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie COVID-19 v České republice a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Vrátit se do práce, do škol, opět se potkávat se svými přáteli, ale aby také opět došlo k nastartování ekonomiky. To vše bude možné v okamžiku, kdy bude šíření viru pod absolutní kontrolou. Současná opatření nikdo nechce prodlužovat ani o den déle, než to bude nezbytně nutné.

Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data jsou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány. 
Nejedná se o nic nového. Inspirovali jsme se tam, kde se to skvěle osvědčilo. Podobný systém chytré karantény již funguje. Používají jej například Korejská republika nebo Singapur.

Postup

 • Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kontaktů za posledních 5 dnů. 
 • Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínkovou mapu" míst, na kterých se nakažený pohyboval.
 • Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a izolováni v karanténě. 
 • Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) zpraven o výsledku.
 • V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu.

Aplikace eRouška

Aplikace, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Co je aplikace eRouška?

Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony. Stáhnete si ji, aktivtujete a necháte běžet tzv. na pozadí. Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Všichni s eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohledat tzv. rizikové kontakty.

Prakticky to znamená, že pokud se u vás testem prokáže koronavirus, pracovník hygienické stanice vás při telefonátu požádá o přehled lidí, které jste v posledních dnech potkali. Vy mu jednoduše na jeden klik odešlete anonymní seznam uživatelů eRoušky, se kterými jste byli v rizikovém kontaktu. A to včetně těch, které osobně neznáte, protože jste s nimi třeba jeli jen autobusem.

A naopak, když sami potkáte někoho, u koho se později prokáže koronavirus, hygienická stanice vám bude moci zavolat a vy nebude nechtěně virus dál roznášet. Každý, kdo aplikaci eRouška používá, tak pomáhá, aby bylo nakažených co nejméně. 

Proč je důležité, aby aplikace mělo hodně lidí?

Cílem aplikace eRouška je zpomalit a ideálně zastavit šíření nákazy. Pomáhá, aby bylo co nejdříve možné izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních. Do skládačky tzv. rizikových kontaktů, na které si nakažený při rozhovoru s hygienikem vzpomene (třeba kolegy z práce) přidá i lidi, které neznáte. Typicky ty, se kterými jste mohli stát v jedné frontě, jet v MHD či metru.

Tímto eRouška přispívá k postupnému uvolňování celostátní karantény a snížení dopadů pandemie na českou společnost a ekonomiku.

Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat před rizikem. Každý, kdo si eRoušku nasadí, pomáhá dobré věci - aktivně se zapojuje do boje proti koronaviru. Pomoci může, i když o aplikaci řeknete lidem ve svém okolí, případně jim můžete pomoct s instalací eRoušky. 

Jak zapadá eRouška do tzv. Chytré karantény?

Když budeme chytrou karanténu brát jako soubor opatření, která využívají moderní technologie s cílem, abychom oddělili koronavirem nakažené a ohrožené od zdravé populace, pak je eRouška ideální pomocník hygieniků pro rychlé kontaktování těch, kteří byli s nakaženým v epidemiologicky významném kontaktu (tedy typicky déle než 15 minut na vzdálenost kratší než dva metry).

eRouška je tedy nástroj, který pomůže rychleji kontaktovat potenciálně nakažené. Hygienik se pak s nimi může domluvit například na dobrovolné karanténě, aby nemoc dál nešířil. Případně jej může poslat přednostně na test, pokud se například potkává s více lidmi. Každý, kdo aplikaci eRouška používá, tak pomáhá, aby bylo nakažených co nejméně.

Existuje i možnost využívat aplikaci Mapy.cz a v ní si zapnout sběr geolokačních dat. Obě aplikace používají jiné technologie. Co je podstatné, obě pomáhají zpřesnit data, se kterými hygienici pracují při potírání epidemie, a proto jsou důležitou součástí Chytré karantény.

Více na: https://erouska.cz/

Upozornění v aplikaci Mapy.cz

Mobilní aplikace Mapy.cz je součástí chytré karantény. Těm, kteří ji používají, umí zaslat upozornění v případě, že jim hrozí zvýšená pravděpodobnost nákazy virem covid-19, a to na základě významného osobního kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Jak postupovat, pokud jste v aplikaci Mapy.cz obdrželi upozornění na zvýšené riziko nákazy?

Pokud vás ještě nekontaktovali pracovníci místně příslušné Krajské hygienické stanice, doporučujeme zahájit preventivní domácí karanténu. Průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.

Zatím nemám žádné příznaky

Pokud nemáte příznaky onemocnění, vyšetření není nařízeno. Lze jej však i přesto provést na vaši žádost na několika odběrových místech, v takovém případě, ale nebude hrazeno ze zdravotního pojištění.

Mám příznaky onemocnění

Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. 

Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a užívejte léky proti horečce.

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.