Rekonstrukce podtlakové splaškové kanalizace v Hrnčířích

03.09.2017

V současné době dokončuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen PVS) výstavbu centrální čerpací stanice ČS 1 u Hrnčířského hřbitova, do které bude zaústěna gravitační kanalizace, která se začala nyní realizovat v hlavní ulici K Šeberovu a řeší změnu části systému stávající splaškové kanalizace.

Gravitační kanalizace se realizuje ve 2 etapách:

-       1. etapa 15.5.-30.6.2017 – vybudování startovací jámy u centrální čerpací stanice ČS 1 u Hrnčířského hřbitova spojené s úplnou uzavírkou komunikace K Hrnčířům mimo BUS PID (na mapě vyznačená žlutě)

-       2. etapa 1.7.-2.9.2017 – vybudování gravitační stoky v hlavní ulici K Šeberovu od kruhové křižovatky k ulici K Safině spojená v době letních prázdnin s úplnou uzavírkou komunikace K Šeberovu (na mapě vyznačena červeně)

Nemovitosti, které jsou při hlavní ulici K Šeberovu (cca 25 přípojek) budou po realizaci stoky přepojeny z podtlakového systému na gravitační, tudíž bude možné povolit nové připojení na podtlakový systém (více informací podá  provozovatel PVK a.s.).

Další připravovanou investicí PVS v Městské části Praha – Šeberov bude pravděpodobně o příštích letních prázdninách výstavba evakuační stanice u multifunkčního hřiště v ulici K Safině a její napojení na novou gravitační stoku v ulici K Šeberovu.

Realizace stavby evakuační stanice Hrnčíře je podmíněna zprovozněním čerpací stanice ČS1  a gravitačního řadu v ul. K Šeberovu, do kterého budou splaškové vody odváděné výtlakem z podtlakové stanice.

Proč se investice do kanalizace v Hrnčířích dělají?

V Hrnčířích byl kvůli vysoké hladině spodní vody, nevhodnému spádu a zásobování přírodní památky Hrnčířské louky podzemní vodou zvolen na konci 90. let systém splaškové podtlakové kanalizace, která byla spuštěna v roce 2001. První problémy systému nastaly v oblasti tzv. amerických domků, kde byla původní kanalizace a čistička vybudovaná investorem amerických domků napojená do nového obecního systému podtlakové kanalizace. Protože byl ale původní systém netěsný a měl tak velké nátoky balastních (spodních), zejména srážkových vod, neúměrně přetěžoval celý nový podtlakový systém. Za starosty p. Fajfra byla přesto původní skoro nefunkční kanalizace amerických domků převzata do majetku MČ. Pro omezení přetížení celého podtlakového systému bylo po roce 2006 nezbytné kanalizaci v oblasti amerických domků celkově zrekonstruovat. MČ musela investici nastartovat a poté již tuto investici i kanalizaci amerických domků převzala Praha, která ji také dokončila a pokračuje v investicích dále, vždy po konzultacích se zástupci městské části.

Problémy s přetížením podtlakového systému však v menší míře přetrvávaly i nadále a již nebylo možné připojovat další stavěné objekty. Proto se hledalo řešení, jak navýšit kapacitu kanalizace Hrnčíř. Nahradit podtlakovou kanalizaci gravitační, tedy kanalizací ve spádu, je kvůli sklonu možné pouze v hlavní páteřní komunikaci K Šeberovu. Nakonec se podařilo převést budoucí investice do hrnčířské kanalizace z OMI (Odbor městského investora Prahy) na PVS (Pražská vodohospodářská společnost), která celkovou rekonstrukci zařadila do plánu svých dlouhodobých investic a nyní jí postupně realizuje. 

Jak se dotknou prováděné práce řidičů automobilů?

-       V 1. etapě 15.5.-30.6.2017 je uzavřen průjezd z Hrnčíř do Šeberova, oficiální objízdná trasa je stanovena ulicemi K Labeškám, Kunratická spojka, Na Jelenách, ale vzhledem k tomu, že jsme na počátku května nově vyasfaltovali celou komunikaci a recyklátem zpevnili výhybny v ulici V Ladech II od základní školy na Kunratickou spojku, je možné používat kratší objízdnou trasu K Labeškám, Kunratická spojka, V Ladech

-       Ve 2. etapě 1.7.-3.9.2017 v období letních prázdnin bude uzavřena hlavní ulice K Šeberovu od kruhové křižovatky k ulici K Safině, objízdná trasa je přes Vestec ulicemi Vestecká, Vídeňská, Kunratická spojka, K Labeškám

Jak se dotknou prováděné práce cestujících MHD?

-       V 1. etapě 15.5.-30.6.2017 bude provoz všech linek MHD i PID zcela bez omezení

 

-       Ve 2. etapě 1.7.-2.9.2017 v období prázdninového jízdního řádu MHD bude linka č. 165 jezdit bez omezení.

 

Linky č. 326 a 327 budou vedeny odklonem ze zastávky Pod Vsí přes Vestec ulicemi K Labeškám, Kunratická spojka a Vídeňská. Obsluhu zastávky Drazdecká zajistí vybrané spoje linky č. 326 celodenně, v ranní špičce také linka č. 327 ve směru Opatov.  Bude změněn sled zastávek. 

Linka č. 326: Opatov-Hrnčířský hřbitov-Vestec-Drazdecká-Zdiměřice-Jesenice. 

Linka č. 327: Opatov-Hrnčířský hřbitov-Vestec-Zdiměřice-Jesenice,Osnice. 

Zastávky Hrnčíře, Vestec,Šátalka a Jesenice,bytovky se ruší. Cestující jedoucí ze/do zast. Drazdecká do/z Prahy přes Vestec budou odbaveni jako v pásmu B (nedoplácejí rozdíl jízdného).