Podzimní komunální a senátní volby

06.10.2018

Komunální volby se budou konat letos 5. a 6. října.Společně s nimi se uskuteční také první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, ve kterých se obmění třetina horní komory (27 z 81 senátorů). Pokud v prvním kole nezíská senátor více než 50 % hlasů, bude se konat o týden později 2. kolo a to v termínu 12. a 13. října.

V senátních volbách tentokrát budeme volit nového senátora i v Městské části Praha – Šeberov, která je součástí senátního obvodu č. 17 - Praha 12. 

V komunálních volbáchbudeme volit zastupitele naší městské části a také zastupitele hlavního města Prahy. Teprve zvolení zastupitelé městské části si ze svého středu zvolí na prvním zasedání zastupitelstva nového starostu nebo starostku a zvolení zastupitelé hl. m. Prahy primátora či primátorku.

Kdy se bude volit?

Den

Od

Do

Pátek 5. října 2018

14.00 hodin

22.00 hodin

Sobota 6. října 2018

8.00 hodin

14.00 hodin

 

Kde se bude volit?

okrsek Šeberov v Základní škole, v ulici V Ladech 6 

okrsek Hrnčíře v Baráčnické rychtě, v ulici K Šeberovu 805

 

Jak dostanu hlasovací lístky?

Nejpozději 3 dny před volbami, to znamená 2. října 2018, dostanou voliči do svých poštovních schránek hlasovací lístky pro všechny troje volby, které se u nás 5. a 6. října uskuteční. To znamená:

a) volby do Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov,
b) volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy,

c) první kolo volby do Senátu Parlamentu ČR

Pro případné 2. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se volební lístky rozdávají voličům až přímo ve volebních místnostech.

 

Jak se volí v komunálních volbách?

Ve volební místnosti v prostoru za plentou, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků, volič může hlasovací lístek upravit jedním ze tří uvedených způsobů.


a) Volba všech kandidátů jedné volební strany

Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu jedinou volební stranu. Tím dává svůj hlas kandidátům této volební strany přesně v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud by tímto způsobem označil více než jednu volební stranu, byl by jeho hlas neplatný.

 

b) Volba jednotlivých kandidátů z různých volebních stran

Volič označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Smí však zaškrtnout nejvýše tolik kandidátů, kolik bude mít členů budoucí zastupitelstvo městské části. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V naší městské části se bude v letošních komunálních volbách volit 15 zastupitelů jako v roce 2014.

Pokud by volič tímto způsobem označil více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.


c) Volba vybraných kandidátů jedné volební strany doplněná kandidáty z ostatních volebních stran

Volič také může oba výše popsané způsoby kombinovat. Nejprve křížkem označí jednu volební stranu. Dále pak v rámečku před jmény kandidátů z jiných volebních stran označí další kandidáty, pro které hlasuje. Hlas tak dá jednotlivě zaškrtnutým kandidátům a dále kandidátům z označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku do celkového počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy lze upravovat stejným způsobem jako hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Městské části. 

 

Jak se volí v senátních volbách?

Hlasovací lístky se neupravují, za plentou pouze volič vloží lístek vybraného kandidáta do obálky.

 

Jak se u nás pohybuje volební účast v komunálních volbách?

Z grafu volební účasti v minulých komunálních volbách je zřejmé, že vy – občané Městské části Praha – Šeberov - jste vždy měli nadprůměrný zájem o věci veřejné a snažili jste se svým hlasem ovlivnit dění v obci. 

Přijďte projevit svůj názor i letos 5. a 6. října 2018 při volbě nových členů zastupitelstva městské části!