Informace

09.10.
2019

Podnět na pořízení změny územního plánu mezi Šeberovem a D1

  Obchodní řetězec Tesco vyčlenil v roce 2016 do samostatných společností některé své nemovitosti a připravil je tak k prodeji. Jednou ze společností, která vznikla odštěpením ze společnosti Tesco Stores ČR a.s., je společnost Seberov site s.r.o.. Do ní bylo převedeno vlastnictví pozemků na katastru Šeberova. V srpnu letošního roku mateřská...

více čtěte zde
07.10.
2019

Baráčnická rychta v Hrnčířích

Správce v Baráčnické rychtě v Hrnčířích je 1. ledna 2019 pan Roman Kollár ze Šeberova.  Rozvrh aktivit na následující pololetí najdete níže. Pokud by někdo měl zájem o pronájem prostor BR, nebo by chtěl zařadit další nový kurz/kroužek, i nadále funguje e-mail info@baracnicka-rychta-hrncire.cz . Všechny...

více čtěte zde
16.09.
2019

Vestecká spojka a její napojení na D1

Téma vybudování Vestecké spojky a jejího napojení na dálnici D1 na 4. km Exitem 4 je opět aktuální. Dne 19.6.2019 došla na ÚMČ žádost . Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Minulost Vestecké spojky Tématem Vestecké spojky se zabývá naše městská část již mnoho let. Během...

více čtěte zde
12.08.
2019

Rekonstrukce komunikace V Úhoru a navazující části ulice Za Šmatlíkem

  V květnu bylo vydáno stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení na rekonstrukci komunikace V Úhoru a přiléhající část ulice Za Šmatlíkem, v červnu nabylo právní moci, proto jsme vypsali veřejnou zakázku na její realizaci. Zakázku bude realizovat firma, která podala nejnižší...

více čtěte zde
12.08.
2019

Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

V loňském roce jsme aktualizovali projektovou dokumentaci pro novou budovu ZŠ Šeberov. Poté jsme získali všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a nyní bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení s nabytím právní moci,...

více čtěte zde
12.08.
2019

Elektromobil

Na počátku roku 2018 jsme podali žádost o podporu ze SFŽP z Národního programu Životní prostředí na zakoupení nového elektromobilu namísto staré služební Fabie, která již dosluhuje. V červnu nám byla poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč. Proto jsme nejprve na přelomu roku 2018 a 2019 vypsali výzvu k podání nabídky, do které se...

více čtěte zde
27.05.
2019

Volby do Evropského parlamentu

V květnu 2019 se budou konat už deváté volby do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují každých pět let. Česko má zastoupení 21 poslanců. Prezident republiky vyhlásil termín letošních voleb do Evropského parlamentu na pátek 24.5.2019 a v sobotu 25.5.2019. Jak se volí do Evropského...

více čtěte zde
11.02.
2019

Dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a výstavba evakuační stanice v ulici K Safině

Celou stavbu gravitačního řadu splaškové kanalizace a evakuační stanice v Hrnčířích zajišťuje a financuje Pražská vodohospodářská správa ( PVS ). Podle posledních informací ze závěrečného výrobního výboru stavby se nyní dokončuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel by mohl být vysoutěžen v květnu...

více čtěte zde